Privacy verklaring

privacy hebben wel in house
In de privacyverklaring van Stercq staat alles over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Deze privacyverklaring zal evenredig met wetswijzigingen gewijzigd worden. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
lees verder

In sommige situaties verzamelt Stercq gegevens. Om inzichtelijk te krijgen waar en waarom deze gegevens verzamelt worden, is deze privacyverklaring opgesteld. Mocht het zo zijn dat je het niet eens bent met de manier waarop Stercq met jouw gegevens omgaat, neem dan gerust contact op!

Stercq – Full-service marketingbureau – Doetinchem – 06 30 38 72 44 – privacy@stercq.nl

Er wordt voor een tweetal doelen persoonsgegevens verzameld door Stercq.

1. Contact opnemen

Op de website van Stercq.nl staat een contactformulier. Dit formulier verzameld jouw gegevens zodra je contact opneemt met ons via de website. Er wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je voornaam, achternaam, e- mailadres en het bericht.

2. Google Analytics

We website van Stercq verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. De gegevens die verzameld worden zijn anoniem en dus niet gebonden aan persoonlijke kenmerken.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

De gegevens die Stercq ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van de diensten van ShockMedia. Hier wordt de e-mail gehost en contact via het contactformulier of via e-mail worden opgeslagen op de server van ShockMedia.

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stercq, maar nooit langer dan nodig om onze diensten uit te voeren. Als op grond van wettelijke regelgeving blijkt dat de gegevens langer bewaard moeten blijven, dan doen we dit wel.

1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Stercq via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

2. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Stercq of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Stercq. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Stercq privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Stercq ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Stercq vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Stercq. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Stercq. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Stercq opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Stercq al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Stercq vastgelegd zijn?

Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Stercq niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Stercq jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@stercq.nl onder toezending van een kopie id- bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Stercq verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Stercq via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stercq de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Stercq met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Stercq behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stercq dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stercq te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

sluiten